Ovato
ovato
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
oNdcfxibAXdNAK5h6g2zVFG7HgNKLtoDQA 1132544 7168 99.37% 1.81 GH
ovato testnet
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
mgiryyBxxfig3AjJFATGHbLrfW95aDVHvW 15360 256 98.36% 24.61 MH