Ovato
ovato
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
oNdcfxibAXdNAK5h6g2zVFG7HgNKLtoDQA 2437632 79616 96.83% 532.51 MH
ovato testnet
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate