Ovato
ovato
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
oNdcfxibAXdNAK5h6g2zVFG7HgNKLtoDQA 2629888 101632 96.27% 574.51 MH
ovato testnet
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate