Ovato
ovato
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
oNdcfxibAXdNAK5h6g2zVFG7HgNKLtoDQA 1120256 21248 98.13% 244.72 MH
ovato testnet
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate