Ovato
ovato
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
oNdcfxibAXdNAK5h6g2zVFG7HgNKLtoDQA 1496064 49152 96.81% 326.82 MH
ovato testnet
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate