Ovato
ovato
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
oNdcfxibAXdNAK5h6g2zVFG7HgNKLtoDQA 1499904 67584 95.68% 327.66 MH
ovato testnet
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate